Subiekt nexo

Wersja 24.1.1- 21/03/2019

 • Poprawiono edycję zaksięgowanego dokumentu sprzedaży w sytuacji, gdy ten typ dokumentu posiadał ustawioną blokadę edycji ze względu na status księgowy.
 • W komunikacji z systemem płatności Przelewy24 zaktualizowano wersję protokołu szyfrowania TLS do 1.2.

Wersja 24.1.0- 12/03/2019

 • Poprawiono odbiór on-line danych księgowych wysyłanych do Subiekta nexo - w niektórych przypadkach mógł pojawić się komunikat: "An error occurred while executing the command definition.(...)".
 • Poprawiono pobieranie wyciągów on-line z banku ING. W specyficznym przypadku pojawiał się błąd: "Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: source".

Wersja 24.0.2- 18/02/2019

 • Poprawiono sposób generowania linka do szybkich płatności Przelewy24. Problem objawiał sie błędem "Nieprawidłowe wywołanie strony - powtórzony identyfikator sesji".

Wersja 24.0.1- 12/02/2019

 • Rozwiązano problem z generowaniem Dyspozycji podatkowej VAT w przypadku zdefiniowania odbiorcy dokumentów w księgowości.
 • Rozwiązano problem z pobieraniem wyciągów z operacjami o rodzaju Podzielona płatność, w których kwota operacji była taka sama jak wartość VAT.

Wersja 24.0.0- 22/01/2019

 • Naprawiono błąd, który powodował powielenie operacji aktualizacji treści na serwerze pocztowym podczas wysyłki wiadomości pocztowych. Zbędna aktualizacja nie wpływała na powodzenie operacji wysyłania wiadomości.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę statusu na dokumentach handlowych przy braku uprawnienia: Zmiana statusu edytowanego dokumentu OE.
 • Poprawiono wyświetlanie raportu z weryfikacji statusu VAT podatników.
 • Dodano w obrazie księgowym oraz komunikacji z biurem rachunkowym obsługę znacznika "Wystawiony na" w dokumentach handlowych sprzedaży.
 • Poprawiono wyznaczanie daty aplikacyjnej w przypadku zmiany okresu obrachunkowego na wcześniejszy, a następnie powrót do okresu aktualnego.
 • W mechanizmie konwersji danych do nowej wersji programu dodano sprawdzanie ustawienia "Dodaj nowe wartości podczas aktualizacji" dla parametrów podatków i kosztów oraz funduszy i ubezpieczeń ZUS.
 • Poprawiono błąd związany z pobieraniem wyciągów zawierających transfery pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi.
 • Rozwiązano problem z nadmiarowym ostrzeżeniem przy wczytywaniu wyciągów na rachunek VAT.
 • Uporządkowano nazwy parserów mt-940 oraz formatów wysyłki Elixir.
 • Zaktualizowano liczbę dni do korekty VAT (ulga za złe długi).
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem uruchomienia raportu "Sprzedaż wg kategorii", jaki mógł występować na specyficznych danych.